• Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  Dernekler
Bu sayfada, yönetim kurulları tarafından "TSFM'ye katılma kararı" alınarak Müzemize katılım talebinde bulunan derneklerimizin tanıtımlarına ve ayrıca derneklerimizin her tür bilgi paylaşımlarına, haberlerine, sergi ve etkinliklerine yer verilmektedir.
İFSAK

Post Image İFSAK (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) ülkemizde fotoğraf ve sinema sanatının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak; fotoğraf ve sinema alanında çalışanlar arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kişiliklerin ve becerilerin geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlamak; Türk kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmaya çalışmak; diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak; toplumsal konularda duyarlı davranarak fotoğraf ve sinema projeleri yapmak temel amaçlarını taşıyan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. 29 Kasım 1959 tarihinde, “Erenköy Amatör Foto Kulübü” adı ile Nurettin Erkılıç’ın önderliğinde Celalettin Yavşi Ebusüudoğlu, Turgut Ekin, Kemal Kozar, Hulki Öğreten, Şinasi Özatalay ve Reşat Aşkın tarafından kurulan derneğimiz; ilk fotoğraf sergisini 1960 yılında Galatasaray Lisesi’nde açmıştır. Etkinliklerini yaygınlaştırmak amacıyla, 1962 yılında bugünkü “İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği” (İFSAK) adını almıştır. İFSAK kurulduğu günden beri Türkiye’de fotoğraf ve sinemanın yaygınlaşması, fotoğraf ve sinema üretiminin artması, yeni fotoğraf ve sinema sanatçılarının yetişmesi, fotoğraf ve sinemanın gereken saygınlığı kazanması için çaba göstermektedir. Fotoğraf ve sinema sanatına ilgi duyan, belirli bir temeli olmayan ya da bilgisini ilerletmek isteyenler için verdiği seminerler ve atölye çalışmaları en önemli eğitim amaçlı etkinlikleri arasında yer almaktadır. Bu seminerlerde, konularında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından yılda yaklaşık 700 kişi ders almaktadır. İFSAK sergi salonu yerli ve yabancı fotoğraf sanatçılarının sergilerine evsahipliği yapmakta, her ay düzenli olarak fotoğraf ve sinema amatörlerinin yanısıra, kültür-sanat dünyasından tanınmış isimlerin katıldığı söyleşiler, seminerler, saydam/dijital fotoğraf gösterileri, fotoğraf yarışmaları düzenlemektedir. Ulusal ve uluslararası festivallerde etkinlikleri ile yer alan İFSAK, çeşitli eğitim ve öğretim kurumları, yerli, yabancı fotoğraf dernekleri ve pek çok kültür kurumu ile işbirliği yapmaktadır. Fotoğraf yarışmalarını seçici kurul üyesi vererek ve danışmanlık yaparak desteklemektedir. İFSAK, 2003 yılında kuruluşu gerçekleşen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun kurucu üyesidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: İstiklal Cad. Ayhan Işık Sok. No:32/2 34433 Beyoğlu/İstanbul
Telefon: +90 (212) 292 42 01 / +90 (212) 292 18 07
Faks:+90 (212) 252 44 61
Web: http://www.ifsak.org.tr
E-posta: iletisim@ifsak.org.tr
FSK
Post Image Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK); Fotoğraf sanatına ve sanatçısına duyulan saygınlığı artırmak, fotoğraf eğitimi ve bilimsel çalışmalar ile fotoğrafın gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, fotoğraf aracılığı ile insanların bilgilendirilmesi, bireysel ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesi için çaba göstermek, fotoğraf çalışanları arasında yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kültürümüzü, sanatımızı ve ülkemizi her yönü ile yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya çalışmak, kaybolup gitmekte olan değerleri korumak, bunların sosyal ve bilimsel açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, 1994 yılında Ankara'da kurulmuştur. FSK, bugün 170 üyesi ile Fevzi Çakmak Sokak 22/2 Kızılay-Ankara adresindeki dernek lokalinde pek çok fotoğraf gösterisine, sergisine, söyleşi/sohbete, panel/konferans/açık oturum/tartışmaya, imza gününe, belgesel film gösterimine ev sahipliği yapmakta, kimi zaman bu etkinlikleri tüm ülke genelindeki farklı mekanlara taşımaktadır. Fotoğrafın yaygınlaşmasında en etkin faaliyetin eğitim olduğunun bilincinde olan FSK, eğitim seminerlerinde kalite ve çeşitliliğe önem vermekte, eğitim yöntemlerini yeni teknolojinin getirdiği olanaklarla güçlendirmekte, üyelerin beceri ve yönelimine göre farklı çalışma atölyeleri gerçekleştirmektedir. 1998 yılından bu yana geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Ankara Fotoğraf Günleri”, etkinliklerin yapıldığı 10 gün boyunca bütün fotoğraf ilgililerini Ankara’ya taşımakta, ülkenin gündemine fotoğrafı yerleştirmektedir. Her yıl ulusal fotoğraf yarışmaları düzenleyen FSK, diğer kurumlarla ortak yarışmalar yapmakta, yarışma düzenlemek isteyen kurumlara da destek vermektedir. Dernek üyelerinin fotoğraflarının değerlendirildiği Fotoğraf Okuma Günleri, ülkemizin fotoğraflamaya değer yörelerine yapılan gezi programları, dostluk yemekleri, portfolyo günleri FSK’nın düzenli olarak gerçekleştirdiği diğer etkinliklerdir. Yürüttüğü bütün faaliyetlerin, fotoğraf dünyasından haberlerin ve fotoğrafla ilgili çeşitli yazıların olduğu "Fotoğraf Sanatı Kurumu Bülteni"ni kurulduğu 1994 yılından beri aylık olarak yayınlamaktadır. 145. sayıya ulaşan bülten, üyeleriyle birlikte geniş bir kitleye ulaştırılmaktadır. Dinamik bir yapıda hazırlanan www.fsk.org.tr adresindeki kurum web sitesi ile daha geniş bir kitleye erişilmektedir. FSK 2010 yılında FSK (Fotoğraf Sanatı Kitapları) Yayınevini kurarak fotoğraf ve sanat kitapları yayınlamaya başlamıştır. Ülkemizdeki diğer bütün fotoğraf dernekleri gibi Fotoğraf Sanatı Kurumu da pek çok soruna, olumsuzluğa ve zor şartlara rağmen, fotoğraf alanında çalışmaya ve üretmeye devam etmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) Derneği
Adres: Fevzi Çakmak 1 Sk. 22/2 - Kızılay - ANKARA
Web: http://www.fsk.org.tr
E-posta: fsk@fsk.org.tr
FOTOFORUM
Post Image 1959 yılında, bir grup fotoğrafsever dernek kurmak için girişim başlatırlar. Önlerindeki tek örnek 1950 yılında Şinasi BARUTÇU’nun önderliğinde kurulan TÜRKİYE AMATÖR FOTO KULÜBÜ’dür. Barutçu’ya başvurulur ve yardım istenir. Onun yardımıyla 25.04.1959 (tüzüğün yayınlandığı gazete) tarihinde TRABZON AMATÖR FOTO KULÜBÜ (TAFK 61-002-037) kurulur. Kurucular: Muzaffer Feyzioğlu, Sina Kami, Nihat Kasımoğlu, Mustafa Nemlioğlu, Cumhur Odabaşıoğlu, Haluk Ongan ve Yusuf Sezgin’dir. Yusuf Sezgin başkan seçilir, dernek kapanıncaya kadar (27.04.1984) başkan O’dur. Sonraları dernekte huzursuzluk ve çözülme başlar. 1969 yılında ikiye ayrılır. Ayrılanlar 01.06.1973 tarihinde TRABZON FOTO KULÜBÜ (61-001-016) adıyla ikinci bir dernek kurarlar. Sabri Uğurbaş, Ömer Bilgen, Kemal Zaman, Süreyya Öğet ,Hamit Başman, Ülkü Diyadin ve Mustafa Beşgen kurucularıdır. Kapanışına kadar Ömer Bilgen başkanıdır. Bu dernek de 27.04.1984 yılında kapanır. (Kuruluş ve kapanış tarihleri İl Dernekler Müdürlüğünden alınmıştır.) Trabzon’da ilk fotoğraf sergisi 26.01.1963 yılında kulüp üyelerinden Sait Aydemir, Mustafa Beşgen, Ahmet Selim Teymur üçlüsünce açılmıştır. FOTO FORUM kuruluncaya kadar kentte çeşitli tarihlerde Trabzon’da yaşayan ya da konuk fotoğrafçılar tarafından 38 fotoğraf sergisi açılır. FOTOFORUM: Trabzon’da etkinlik göstermiş fotoğrafçıların çalışmalarına tanık olan tanışan genç bir kuşak 1970 lerden sonra bu sanata giderek ilgi duyar. Özellikle 80’li yıllarda Türkiye’nin çeşitli illerinde birbiri ardınca açılan nitelikli fotoğraf sergileri onlara heyecan aşılamaya başlamıştır. Önceleri geziler düzenleyip fotoğrafı tartışan bu gurup, dernek kurma düşüncesinde birleşerek 08.11.1987 tarihinde FOTO FORUM’u (61-010-176) kurarlar. Dernekler yasasına göre devlet memurları kurucu olamadığı için bu sanata sempati duyan bir gurupla Şekip İskender başkanlığında kuruluşu gerçekleştirirler. Derneğin isim babası Şekip İskender, FOTO FORUM adını çeşitli fotoğraf yayınlarında gördüğünü, “Fotoğraf Çevresinde Toplanma” anlamından yola çıkarak bu adı seçtiğini anlatmaktadır. Dernek, Trabzon Belediyesi’ne ait 22 m² lik bir mekanda etkinliklerine başlar. 2010 yılında ise gösteri ve eğitim için TMMOB Mimarlar Odasına ait bir salonu derneğimizin kullanımına açmıştır. Dernek kurucuları: Şekip İskender, İhsan Erbay, Hasan Beşli, Hülya Yalçınalp, Süleyman İskender, Saim Karadeniz, Feridun Aydın’dır. 18.06.1988 tarihinde gerçekleştirilen ilk olağan genel kurulda Şekip İskender başkanlığında, Saim Karadeniz, Türkün Sümerkan, Hülya Yalçınalp, Bülent Yalçınalp, Ali Van ve Osman Çınar yönetim kurulunu oluştururlar. Bu güne kadar Şekip İskender, Türkün Sümerkan, Hasan Paçal, Zafer Baki, Vedat Osmanoğlu, Mustafa Reşat Sümerkan, Feridun Aydın, Fahri Gümüştekin ve Nermin Karsan sırasıyla başkanlığı üstlenirler.
FOTOFORUM, 2003 yılında kurulan “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu” nun kurucu üyesidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres : Kunduracılar Cad. Neşe Sok. No:1, K:2 TRABZON
Yazışma : P.K. 74 61001 TRABZON
Telefon : +90 (0462) 326 51 72
Belgegeçer : +90 (0462) 326 51 72
Web: http://www.fotoforum.org.tr
E-posta: fotoforum61@gmail.com